Выставка “Академия и Школа акварели Сергея Андрияки” в Манеже (2017г.)