Суминова, Т. Арт-менеджмент. Теория и практика: Учебник

Суминова, Т. Арт-менеджмент. Теория и практика: Учебник